Công văn đồng tổ chức – đồng hành truyền thông giữa Báo Tuổi Trẻ và BVOT